Jdi na obsah Jdi na menu
 


- 1 000 000druhov (80%vš.živoč.)
- hospodársky najdôležitejšia trieda
- dýcha vzdušnicami
- telo je z HLAVY, HRUDE, BRUŠKA
- popísaných 35.tis v SR.

HLAVA
- vzniká zrastením 6.tich článkov, veľké zložené oči, 3-5 jednoduchých očí
- tykadlá - (čuch) nitkovité, lomené, paličkovité, hrebeňovité, ostinovité, pílkovité
- ústne ústrojenstvá - 1pár čelustí, hryzadiel, spodná pera a horná pera sú nezávislé od seba.
- typy - lízavé, bodavo-cicavé, hryzavé, cicavé

HRUĎ
- predohruď (1pár končatín) stredohruď (2páry končatín, 1pár krídel) zadohruď (3páry končatín, 2páry krídel)

VÝVOJ HMYZU:
a, neúplná premena HEMIETABOLIA (vajíčko, larva-nymfa, dospelec-imago)
b, úplná premena HOLOMETABOLIA (vajíčko, larva, kukla, dospelec)

BEZKRÍDLOVCE - švehly - bezkrídle šupin. telo (švehla domáca)
KRÍDLOVCE - 31 radov, 2páry krídel

RADY S NEDOKONALOU PREMENOU:
- podenky - larva žije 2-3roky vo vode, dospelý žije pár hod.
- vážky - larvy dravé,parazitujú na rybách (šidlo modré, vážka ploská)
- pošvabky - larvyý vo vode (pošvabka potočná)
- šváby - nočné všežravce, hryzavé úst. orgány (šváb obyč.)

ROVNOKRÍDLOVCE - dlhé rovné krídla, 20druhov, stredne veľké, 1pár krídel (kobylky, koníky, svrčky, medvedík obyč., koník sťahovavý)
- modlivky - veľké pretiahnuté telo, trojuholníková hlava, silný pár predných nôh (modlivka zelená - manželský kanibalizmus)
- ucholáky - klieštovité štetinky, škodia mladým rastlinám
- švaly - bezkrídle parazity cicavcov, vtákov, živia sa kožov, perím, chlpmi (voš slepačia)
- vši - bezkrídle parazity cicavcov, majú cicavé ústrojenstvo. Prenášajú infekcie. (voš detská - vlasy,v oš šatná, voš lonová - genitálie)
- strapky - drobné parazity rastlín, prenášajú virózy
- bzdocha - bodavocicavé orgány, parazity rastlín a človeka (bzdocha kapustová, obyčajná, cifruša, ploštica posteľná)

ROVNAKOKRÍDLOVCE - drobný hmyz, chobotovito upravené ústne ústrojenstvo - cicavé, bodavé. 2páry blanitých krídel strechovito zložených, často bezkrídle
- cikády - 3 páry končatín, stridulačné orgány - sexuálna komunikácia
- méry - vyluč.medovicu
- molice - biele krídla (molica skleníková)
- vošky - často bezkrídle, živorodé a panorodé, vylučujú medovicu, cicaním prenášajú vyrózy (voška kapustová - 16 generácií ročne)
- červce - pohlavná dvojtvárnosť, samičky nepohyblivé + ochranný štítok (puklica slivková, štítnička nebezpečná, črvec izbový)

RADY S DLHOU PREMENOU:
- chrobáky - 2 pár krídel sú krovky, kryjú celé bruško, tvoria rôzne larvy (chrúst - pandravy, kováčiky - drôtovce)
- zástupcovia -s karabeusovité (chrúst), kováčikovité (vymrštujú sa), svietivkovité (svetlušky), lienkovité (l.sedembodkovaná), fúzačovité (fúzač obyčajný), liskavcovité (pásavka zemiaková), nosáčikovité (nosánik lieskový), podkvorníkovité (lykožrút)
Obrazek
BLANOKRÍDLOVCE - 2 páry blanitých krídel 2-5cm, hryzavé a lízavé úst. orgány
- hrubopáse - bruško prisadá celou šírkou k hrudi (piliariky, ploskavky)
- štíhlopáse - bruško je s hrudníkom spojené stopkou, vačšina tochto hmyzu tvorí hmyzie štáty (osa, včela)
- blchy - vonkajšie parazity vtákov a cicavcov. Telo sploštené z oboch strán (blcha obyčajná, psia, holubia)

DVOJKRÍDLOVCE - 1pár krídel, 2pár je premenený na kyvadielka na udržiavanie rovnováhy, pohyblivá hlava s veľkými zloženými očami + 3 jednoduché oči. Ústa - bodavo-cicavo lízavé, Larvy sú bezhlavé, Kukla-pupárium
delíme na - dlhonohé (komár piskľavý) a krátkonohé (mucha) - krátke tykadlá, tučné telo (oväd hovädzí, bzučivka, mucha domáca, vrtivka čerešňová)

MOTÝLE: larvy sú húsenice, majú 3páry hrudných nôh + 5párov brušných, piadivky - 2páry nôh, šupinaté krídla, usta dospelých - lízavo-cicavé orgány, húsenica - hryzavé, kukla je múmiovitá (obalovač jablčný, lišaj smrtihlav, okáň hruškový, babôčka admirál, vidlochvost feniklový, mlynárik kapustový, mole)